การจัดส่งและสถานะสินค้า

 • เมื่อเราได้รับคำสั่งซื้อของท่านแล้ว เราจะดำเนินการเตรียมสินค้าและจัดส่งผ่านทางช่องทางที่ลูกค้าได้ระบุไว้ในคำสั่งซื้อ สำหรับสินค้าประเภทฮูลาฮูป และแทรมโพลีน ที่มีขนาดสินค้าใหญ่เกินกว่าที่ผู้ให้บริการจัดส่งกำหนด จะดำเนินการจัดส่งโดยผ่านบริษัทขนส่ง โดยท่านจะได้รับอีเมลล์แจ้งรายละเอียดการจัดส่ง
 • สินค้าจะส่งให้ตามวันและเวลาทำการของบริษัทฯ และผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าของเราเท่านั้น (ลูกค้าสามารถตรวจสอบวันหยุดทำการของผู้ให้บริการจัดส่งได้จากประกาศในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการจัดส่งนั้นๆ)
 • ทางบริษัทฯ จะตัดรอบการจัดส่งสินค้าต่อวัน ที่เวลา 12.00น. ของทุกวันทำการ โดยจะมีรอบจัดส่งดังนี้
**คำสั่งซื้อที่เสร็จสิ้นก่อน 12.00น.**คำสั่งซื้อที่เสร็จสิ้นหลัง 12.00น.
วันจันทร์ – ศุกร์ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งให้ภายในวันที่สั่งวันจันทร์ – ศุกร์ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งให้ในวันถัดไป
วันเสาร์ – อาทิตย์ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งให้วันจันทร์วันเสาร์ – อาทิตย์ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งให้วันจันทร์
หมายเหตุ : การสั่งซื้อสินค้าในวันหยุดนักขัตฤกษ์ คำสั่งซื้อจะถูกดำเนินการในวันทำการวันถัดไป
 • ท่านสามารถตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อออนไลน์ของท่านได้ โดย
  • คลิกที่เมนู “ติดตามสถานะการสั่งซื้อ
  • ลงชื่อเข้าใช้งาน
  • ตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อของท่าน ถ้าสถานะคำสั่งซื้อของท่าน “อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อจัดส่ง” ท่านสามารถตรวจสอบหมายเลขติดตามสถานะพัสดุในวันทำการถัดไป
   • Thai Post : กรอกรหัสติดตามสถานะสินค้าที่ได้รับ (ตัวอย่าง : ED000000000TH หรือ RG000000000TH) ในลิ้งค์นี้
   • Kerry Logistics: กรอกรหัสติดตามสถานะสินค้าที่ได้รับ (ตัวอย่าง: CH00000000000′) ในลิ้งค์นี้
 • ท่านจะได้รับหมายเลขติดตามสถานะพัสดุผ่านทางอีเมลของบริษัทฯ ถ้าท่านไม่ได้รับหมายเลขติดตามพัสดุ กรุณาติดต่อเรา