1. สมัครสมาชิก

เพื่อให้ระบบจำข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ และให้ลูกค้าสามารถติดตามสถานะการซื้อสินค้าได้ง่าย

3. หยิบใส่ตะกร้า / รถเข็น

เพิ่มสินค้าที่ท่านต้องการด้วยการหยิบใส่ตะกร้า หรือเพิ่มลงในรถเข็น

5. ดำเนินการชำระเงิน

หากลูกค้าเลือก “ดำเนินการชำระเงิน” ระบบจะแสดงรายละเอียดสินค้าในตะกร้า/รถเข็น และแสดงยอดรวมที่ลูกค้าต้องชำระพร้อมแสดงรายละเอียดค่าจัดส่งแบบมาตรฐาน ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกวิธีการจัดส่งได้ในขั้นตอนถัดไป

7. เลือกรูปแบบการจัดส่ง

เลือกรูปแบบการจัดส่งที่ต้องการ จากนั้นเลือก “ดำเนินการชำระเงิน”

9. รอรับสินค้า

ลูกค้ารอรับสินค้าตามที่อยู่ที่ระบุในระบบตามระยะเวลาของรูปแบบการส่งที่ลูกค้าเลือก

2. เลือกสินค้า

ให้ลูกค้าเลือกสินค้าที่ต้องการ จากหมวดหมู่ หรือการค้นหาด้วยชื่อ พร้อมระบุขนาด และจำนวนที่ต้องการ

4. เลือกซื้อสินค้าต่อ / ดำเนินการชำระเงิน

หลังจากเลือกเสร็จเรียบร้อย ลูกค้าสามารถ “เลือกซื้อสินค้าต่อ” เพื่อเพิ่มรายการสินค้า หรือ “ดำเนินการชำระเงิน” เพื่อไปที่หน้าชำระเงิน

6. ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า

เพิ่มหรือเลือกที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า จากนั้นเลือก “ดำเนินการชำระเงิน”

8. ยืนยันการสั่งซื้อ

ระบบจะนำท่านไปสู่หน้าการชำระเงิน ท่านสามารถเลือกประเภทบัตร/วิธีการชำระเงินที่ต้องการ แล้วเลือก “ยืนยันการสั่งซื้อ” กรอกข้อมูลบัตร และระบบจะส่งข้อความยืนยันไปยังอีเมลล์ของท่าน